De organisatie

Home » De organisatie

Doelstelling

Reddingshonden Team Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen. Inzetbare combinaties kunnen vermisten lokaliseren in bos,- heide, en poldergebieden, woonwijken, ramp- en aardbevingsgebieden. Daarnaast kunnen zij op het water ingezet worden bij het zoeken naar drenkelingen.

Missie en kernwaarden

Reddingshonden Team Zeeland leidt geleiders en honden op tot inzetbare combinaties die zoeken naar vermiste personen.

Kernwaarden Reddingshonden Team Zeeland

 • Respect voor dier en mens;
 • Professionaliteit;
 • Integriteit en sociaal gedrag;
 • Betrokkenheid gericht op het werk, groepsleden, honden;
 • Coachschap & eigenaarschap;

Deze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie. Ze verschaffen houvast en bepalen mede de koers. Houding en gedrag worden erdoor bepaald. Ieder weet wat er van hem/haar verwacht wordt en dragen deze kernwaarden uit.

Visie en strategie

Reddingshonden Team Zeeland is een organisatie die, bezighoudt met het opsporen van vermiste personen en daarvoor vrijwilligers en honden opleidt tot een professioneel inzetbaar niveau. Het team bestaat uit vrijwilligers die elkaars kritische vriend zijn, voor elkaar zorgen en een hechte groep doelgerichte leerders vormen. Zij gaan allen voor hetzelfde doel: het vinden van vermiste personen.

 • Geschikte vrijwilligers te selecteren voor de ondersteuning van de reddingshondenteams;
 • Geschikte vrijwilligers en hun honden op te leiden tot inzetbare reddingshondenteams voor het vinden van vermiste personen in Nederland en daarbuiten;
 • Het verzorgen van coaching;
 • Het geven van algemene voorlichting over doel, werkzaamheden en werkwijze van de stichting;
 • Het onderhouden van contacten ter bevordering van de doelstelling van de stichting, in binnen- en buitenland.

Bestuur en organisatie

Samenstelling bestuursgroep

 • voorzitter; (Julie Bom)
 • penningmeester; (Dianne Leijdekkers)
 • secretaris; (Olga Franse) 
 • algemeen adviseur; (Jacco Leijdekkers)

Samenwerking

Reddinghonden Team Zeeland is aangesloten bij de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO). Dit is een samenwerking tussen veertien reddingshondenorganisaties in Nederland, Vlaanderen en de Mantrailgroep Nederland.

Alle aangesloten groepen bestaan uit vrijwilligers die hun honden opleiden voor het zoeken en opsporen van vermiste personen. De inzetbare teams – geleider en hond – van diverse groepen zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar in geval van vermissing van personen in Nederland en grensstreek.

ANBI-Status

ANBI-Status

Reddingshonden Team Zeeland is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), oftewel een ‘goede doelen stichting’. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Reddingshonden Team Zeeland is een vrijwilligersorganisatie. Ons hele team bestaat uit vrijwilligers. Reddingshonden Team Zeeland is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs (aangeslotenen) en sponsors.