06 52 05 38 80  DONEREN  ALARMNUMMER: 06 52 05 38 80
Disciplines

Je kunt je bij Reddingshonden Team Zeeland specialiseren in verschillende onderdelen. Gestart wordt altijd met vlakte zoeken.

Vlakte
De hond zoekt de vermiste persoon in bijvoorbeeld een bosrijke omgeving en maakt zijn vondst kenbaar aan de geleider. Alle opstallen (gebouwen, schuren, bunkers, enz.) die een team in het gebied tegenkomt worden ook doorzocht. De wijze waarop de hond dit leert, is per hond verschillend. Gedurende de opleiding wordt gezocht naar een methode die het beste past bij het natuurlijk gedrag van de hond en de baas. De ene hond maakt door middel van blaffen duidelijk aan de baas dat er een slachtoffer gevonden is. Een andere hond doet dit bijvoorbeeld door met een bringsel (een kokertje dat aan de halsband van de hond hangt) naar de baas terug te lopen, waarna hij hem bij het slachtoffer brengt. Weer andere honden maken een vondst duidelijk door middel van leegverwijzen (bijvoorbeeld pendelen of opspringen).

Puin
Dit is het lokaliseren van slachtoffers die onder puin bedolven zijn. De hond geeft aan waar de sterkste geur van de bedolven persoon uit het puin komt. De geleider constateert een verwijzing doordat de hond krabt en graaft in het puin en zo dicht mogelijk bij het slachtoffer probeert te komen. De lichaamshouding van de hond verandert sterk en meestal gaat dit verwijzen gepaard met blaffen of janken. 

Water zoeken 
Bij zoeken op het water gaat het in de praktijk vrijwel altijd om een verdronken persoon. Vanaf de kant of vanaf onze boot lokaliseert de hond de geur van de vermiste. ​De hond geeft aan waar hij de sterkste geur waarneemt. Duikers kunnen vervolgens de gemarkeerde plaats afzoeken.

Mantrailen
Een aantal van onze honden is erin gespecialiseerd om het geurspoor van één bepaald persoon te volgen. Om te weten welk spoor ze moeten volgen is een geurbron nodig. Om organisatorische redenen leiden we momenteel geen nieuwe combinaties op.

Aansluiten bij Reddingshonden Team Zeeland

Heeft u interesse om bij Reddingshonden Team Zeeland aan de slag te gaan?
Dit kan als geleider met hond, maar ook mensen zonder hond die zich op een andere manier willen inzetten zijn van harte welkom. Stuurt u dan een e-mail naar info@reddingshondenteamzeeland.nl

Trainingen

Wij trainen iedere woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur op wisselende locaties.
Eén keer in de vier/ vijf weken vindt er een zaterdagtraining plaats.

Jaarlijks wordt er tweemaal, meerdere aaneengesloten trainingsdagen georganiseerd. Het doel van deze dagen is de professionaliteit van elk team en de deskundige samenwerking tussen de teams onderling te versterken. Ook krijgt de theoretische onderbouwing van het werk volop aandacht.

Teampresentatie

Annelies

Annie

Bettina / Benni

Christi - Anne / Dex

Corinda / Utah

Dorith / Elsie

Elles / Neyo

Els / Indy

Heleen / Pip

Henk

Iris / Blaze

Johnny / Hunter

Kim / Yuno

Leen / Mellow

Lieke / Szia

Martijn

Olga / Rumi

Peter / Luna

Rana / Lexi

Rens

Siddha