DONEREN  ALARMNUMMER: 06 52 05 38 80  Alarmnummer
Giften

Reddingshonden Team Zeeland is volledig afhankelijk van giften (in natura en in geld) van particulieren, bedrijven en andere organisaties die ons een warm hart toedragen. Steun de activiteiten van onze organisatie, zodat wij ook in de toekomst ons zo belangrijke werk kunnen blijven doen. Alle kleintjes helpen, hoe bescheiden ook!

U kunt ons ondersteunen door het overmaken van een gift. Onze gegevens zijn Triodos bank IBAN: NL59 TRIO 0390 159 263. Bij buitenlandse stortingen hebt u de BIC-code nodig, deze is TRIONL2U.

 Online Doneren

Bedrag

ANBI-giften

Wij zijn een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), oftewel een “goede doelen stichting”. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een gift die je giraal overmaakt. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Verder bestaat er een belangrijk onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Voor eenmalige giften gelden dat deze met beperkingen aftrekbaar zijn in je aangifte inkomstenbelasting. Deze beperkingen zijn een drempelbedrag en maximum. Bij periodieke giften gelden geen beperkingen: wat je geeft is aftrekbaar. Gedurende minimaal 5 jaar moet hetzelfde bedrag worden gegeven, dit moet van tevoren schriftelijk worden vastgelegd.

Op dit formulier kun je aangeven of je ons een eenmalige of periodieke gift wilt schenken. 

 Aanmeldformulier

Vriend van Reddingshonden Team Zeeland