Afscheid Wiljan Pellis

Op 10 december 2019 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Wiljan Pellis, een man met een groot hart voor honden en mensen. Hij was een gewaardeerd lid van ons team. Wiljan ondersteunde ons tijdens trainingen, volgde secuur de ontwikkelingen binnen de club, las iedere letter die verscheen en was met zijn humor, zijn positief kritische vragen een verbindende factor binnen het team.

We hebben gedurende zijn ziek zijn enorm meegeleefd met hem en zijn vrouw Laura. We hebben samen hoop gehouden en het verdriet gedeeld toen duidelijk werd dat de artsen niets meer voor hem konden doen. Op 14 december hebben we samen afscheid genomen.  We missen Wiljan enorm…

Wij wensen Laura en zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur,
Reddingshonden Team Zeeland

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT