Inzet in rampgebieden

En weer gebeuren er verschrikkelijke natuurrampen: een zware aardbeving in
Marokko en een verwoestende storm in Libië, beide met vele duizenden slachtoffers
en vermisten. Ons hart en onze gedachten zijn bij alle getroffenen.


En weer wordt aan Reddingshonden Team Zeeland gevraagd: “Gaan jullie erheen
om te helpen, om te zoeken, om te vinden?” Een begrijpelijke vraag, die wij graag
bevestigend willen beantwoorden. Immers, daar traint het team iedere week voor, om
vermiste personen te vinden. Daar doen we het allemaal voor.


En toch besluiten wij om verschillende redenen, om niet af te reizen. Marokko heeft
nog geen officieel verzoek gedaan en “op eigen houtje” gaan wij daar niet naar toe.
Momenteel is het niet kunnen afsluiten van een verzekering het grote struikelblok.
Onverzekerd naar zo’n gebied vinden wij voor onze teamleden onacceptabel.

Daarnaast is er jaren geleden besloten om dit soort inzetten vooral over te laten aan
USAR, die daartoe met professionals, zoekcombinaties en materieel vele malen
beter voor toegerust is dan Reddingshonden Team Zeeland. Ons denken, ons
trainen, onze opleiding, uitrusting en materiaal heeft zich vanaf dat besluit gericht op
andere zaken. Met als resultaat dat we momenteel in onze gelederen nog geen
ervaren zoekcombinaties hebben die tegen deze klus zijn opgewassen. Ook onze
uitrusting is momenteel ontoereikend voor dit soort inzetten.


Wel zijn we binnen ons team zeer serieus aan het onderzoeken of wij in de toekomst
zoekacties ondernemen in (buitenlandse) rampgebieden van deze aard. Niet ter eer
en glorie van Reddingshonden Team Zeeland, Nee, als we gaan dan staat centraal
dat we op een professionele, verantwoorde manier een bijdrage willen leveren aan
het vinden van mensen. Dit om families zekerheid te bieden over hun dierbaren!

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT