Een kijkje in de keuken van het jaar 2023

Jullie geven dit jaar bewust een interne kijk op jullie organisatie, terwijl jullie er met name zijn voor families die antwoorden zoeken over hun dierbare vermiste?

Ja, dat klopt. Als je interne organisatie goed loopt, dan kun je meer aandacht besteden aan het werk waar het eigenlijk om draait: het vinden van vermisten. Het was/is voor ons van belang om hier een slag in te maken, dat was/is nodig. Wat niet wegneemt dat we in 2024 meer vermissingen op willen pakken, zowel in het binnen- als buitenland.

Okee, laten we samen eens in jullie keuken kijken. Welke woorden zou je gebruiken om het jaar 2023 intern te kenmerken?

Schouders eronder!

Schouders eronder?

Ja, als ik er goed over nadenk is dat wat het jaar 2023 het beste schetst binnen Reddingshonden Team Zeeland.

Over welke schouders heb je het dan?

Dat is nu juist het mooie, de schouders van alle teamleden. Er is in dit jaar een gigantische omslag gemaakt binnen de organisatie in denken en handelen en dat heeft geresulteerd in meer draagkracht, saamhorigheid, doelgerichtheid, actiebereidheid en toekomstbestendigheid.

Wat heeft gezorgd voor deze omslag?

In januari heeft er een ingrijpende bestuurswisseling plaatsgevonden. Daarmee kwam het grote omslagpunt. De samenstelling van het bestuur is van een driehoofdig bestuur naar vijf bestuursleden gegaan. Kundige bestuursleden met de benodigde expertise en ervaring die ze dagelijks/wekelijks inzetten. Een voorzitter met een duidelijke visie, een penningmeester die weet waar ze het over heeft, een eerste en tweede secretaris die de taken mooi verdelen en een algemeen bestuurslid. Ieder met een groot en gevarieerd netwerk, maar vooral met veel passie en daadkracht. Mensen die professioneel denken vanuit teambelang en geen enkele taak schuwen. Ze zien altijd kansen, grijpen die kansen en denken vanuit mogelijkheden. De lijnen zijn kort en er wordt snel en weloverwogen geschakeld en gehandeld. Een aantal taken die de coaches uit nood op zich hadden genomen zijn terug naar het bestuur, waar ze horen. Het bestuur vormt hand in hand met het goed functionerende en gedreven coachteam de pijlers onder Reddingshonden Team Zeeland, zij zetten samen geweldige stappen.

Het bestuur heeft samen met alle teamleden een duidelijk beeld geschetst hoe het team geleid dient te worden en wat de doelen zijn. Zo zijn er aanvullende kernwaarden en sleutelwoorden met elkaar vastgesteld, waarvan transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal zijn. Vanaf de eerste stap zijn de teamleden in alles meegenomen, hebben meegedacht, hebben inbreng gehad en kansen gekregen. Een voorbeeld van deze transparantie zijn de zeven uitgebreide nieuwsbrieven die dit jaar de deur zijn uitgegaan naar alle teamleden zodat ze alle gedeelde informatie en nieuwe voorstellen in alle rust (nogmaals) goed tot zich kunnen nemen. Momenteel is het team bezig om een meerjarig beleidsplan vorm te geven, kortom het bruist, het leeft.

Toch is dit nieuwe bestuur al snel overgegaan tot een forse verhoging van de jaardonatie voor alle teamleden. Niet echt een populair besluit voor een nieuw bestuur?

Ja, dat hebben we gedaan. Het te betalen jaarbedrag door teamleden was echt laag, te laag. De eerste geluiden over deze niet passende jaardonatie kwamen juist van nieuwelingen binnen het team. Men dacht dat het te betalen bedrag gold voor elke nieuwe maand en ging daarmee akkoord. Als dan duidelijk werd gemaakt dat het een jaarbedrag betrof, was de verbazing groot en volgde meestal de vraag “Hoe blijf je met zo’n geringe bijdrage financieel gezond?” Ook onze nieuwe penningmeester constateerde acuut bij het doornemen van de boeken dat het financieel zo niet verder kon, nam het team mee in deze bevindingen en gaf inzicht in de financiën.

Ondertussen had ook het coachteam een voorstel op papier gezet om de jaardonatie te verhogen. Zij hadden uitgerekend hoe vaak geleiders konden trainen per jaar en wat dat per keer kostte. Dat was werkelijk zo bizar weinig, daar kun je nog geen kop koffie voor drinken in een willekeurige sportkantine. En dan te weten hoeveel expertise en ervaring onze coaches meebrengen en iedere training weer bieden. De verhouding prijs – kwaliteit was compleet scheef.

Het voorstel voor de verhoging werd dus zonder slag of stoot geaccepteerd en kreeg de volledige instemming van het team.

Even terug naar schouders eronder. Waaruit blijkt dat nu concreet?

Dat is eerlijk gezegd te veel om op te noemen en voordat je het weet, vergeet je iets en doe je mensen tekort. En dat is het laatste wat je wilt. Er gebeuren zulke mooie dingen en door zoveel teamleden. Er is zelfs een klein groepje familieleden die zelf niet trainen met hun hond maar er altijd voor ons zijn. Zij maken dit werk mogelijk voor hun dierbare, maar supporten daarnaast het hele team. Hoe hartverwarmend is dat?

Iedere week gebeurt er wel iets in het team waar je blij van wordt.
Trainingslocaties worden gezocht en beoordeeld of spontaan aangeboden, financiële acties succesvol in gang gezet. Zo heeft een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheid om met een goede verzekering naar rampgebieden te gaan, ervoor gezorgd dat we ons nu als team hierop gaan voorbereiden. Er worden zeer regelmatig bestuursvergaderingen gehouden, gesprekken met onze altijd weer steunende ICT-er gevoerd, stukken geschreven voor het in dit jaar nieuw opgezette Facebook, Instagram en de geactualiseerde website. We beschikken inmiddels over een rijk fotoarchief door de bijdragen van verschillende fotografen. Over de aanvraag van donaties en giften wordt volop nagedacht en acties gepland. Onze sponsoren hebben het team een warm hart toegedragen en er zijn er zelfs bijgekomen.Er zijn facturen en contracten verstuurd, kleding besteld en er is contact gehouden en vergaderd met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. Er wordt soep gemaakt voor de zaterdagtrainingen en lief- en leedkaarten verstuurd naar teamleden. Er zijn nieuwe rugzakken aangeschaft en het team heeft meegewerkt aan een geweldige reportage over ons reddingshondenwerk die in de week van de Veiligheid iedere dag op Omroep Zeeland te bekijken was.

Naast de wekelijkse training vindt er ieder dinsdag coachoverleg plaats, de coaches houden hun vak goed bij en volgen passende seminars en studiedagen. Er ligt een weloverwogen trainingstraject op de plank, er hebben vijftien intakegesprekken met eventuele nieuwkomers plaatsgevonden waarvan er daadwerkelijk vier zijn toegelaten. Op administratief gebied wordt van alles bijgehouden, er vinden voortgangsgesprekken plaats met de mensen die elke week trainen en er is ruimte voor ideeën en voorstellen.

Er is frequent intern contact over vermissingen, regelmatig contact met de politie hierover en er hebben zoekacties plaatsgevonden in Nederland en België.

In 2023 hebben zevenenvijftig trainingen plaatsgevonden waarvan vijf zaterdagtrainingen, twee professionaliseringsdagen vlaktezoeken, vier waterdagen, en twee dagen puin/gebouwen.
Er zijn basis- en RH-1 examens afgenomen met als resultaat dat we momenteel een Basisgroep hebben met één combinatie (geleider met hond), een RH-1 groep met elf combinaties en een inzetgroep bestaande uit zeven combinaties. Voor één combinatie is het opleidingstraject opgeschort vanwege een blessure en twee combinaties volgen momenteel een extern traject met hun hond voordat ze weer verder trainen binnen Reddingshonden Team Zeeland.

Dit is spontaan een greep uit wat er zich onder andere afspeelt in de keuken bij Reddingshonden Team Zeeland. Ieder teamlid probeert een steen/een rots bij te dragen.

Is er ook nog brand geweest in de keuken?

Zeker, laten we de metafoor van de keuken even loslaten want die gaat echt mank bij het grootste verlies dat we hebben geleden in 2023. Het overlijden van onze coach Henk Wolthuis op 10 mei 2023 is een enorme slag. Om zo’n mooi mens, zo’n gepassioneerde, intelligente en integere hondenman, zo kundig en ervaren te verliezen is moeilijk in woorden te vatten. Vanaf 1985 was Henk betrokken bij het team. We missen hem iedere dag, iedere training, ieder overleg. De leegte is enorm. Zijn gedachtengoed koesteren we en houden we in leven. Hij kijkt met ons mee, zijn sporen onuitwisbaar.

Wat wens je voor 2024 voor Reddingshonden Team Zeeland?

Dat de interne, ingezette koers zich verder ontwikkelt, dat het team een team blijft en de betrokkenheid en de gedeelde verantwoordelijkheid blijft groeien en we nog meer kunnen gaan betekenen voor de families die op zoek zijn naar antwoorden over hun vermiste dierbaren.

Foto’s Nikita Molhoek

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT